Educatie

Categoria părinte: Articole
10. 01. 10
Aceste informaţii au fost publicate în 15 iulie şi 8 mai de Annette Deyhle, Ph.D., membru al Echipei de Cercetare din cadrul INIŢIATIVEI COERENŢEI GLOBALE. Această iniţiativă, ce are o bază ştiinţifică, a fost lansată de Institutul HeartMath, unind milioane de oameni în intenţia centrată în inimă de a transforma conştiinţa globală de la starea actuală - dizarmonioasă şi instabilă – către echilibru şi pace reală – vezi http://www.glcoherence.org.

Este posibil ca unisonul a mai multor milioane de oameni din majoritatea ţărilor de pe Pământ să determine o modificare a datelor citite de magnetometre? Corespund aceste date cu fenomenul de comuniune prin emoţii benefice a oamenilor, permiţând instalarea treptată a păcii şi armoniei între oameni?
Read More: Influenta geomagnetismului si a rezonantei Schumann asupra sanatatii si comportamentului uman
Categoria părinte: Articole
09. 04. 16

Româna fiind o limbă naturală, populară, este în mod firesc cea mai bogată din Europa, fantezia a milioane de oameni locuitori ai acestui spaţiu încă din vremea Străvechii Europe fiind infinit mai bogată decât a unei mâini de cărturari occidentali. Nu cultura joacă rolul principal aici, ci spiritualitatea, legătura cu natura înconjurătoare şi spiritul de observaţie şi asociere. Ne îndeplinim o plăcută datorie de a aduce mulţumirile noastre sincere domnului Profesor Nicu Boaru care, cu amabilitate, s-a oferit să publice volumul cu numele Antroponimie românească sub auspiciile Bibliotecii „Nicolae Iorga“ din Ploieşti, al cărui dăruit conducător este. Un alt inimos ploieştean se dovedeşte a fi domnul inginer Dan Stănescu, adevăratul iniţiator de reacţie al acestei lucrări, fără insistenţa şi ajutorul căruia nu l-am fi scris poate niciodată, deşi-l purtam în gând de mult timp.

Gabriel Gheorghe

Read More: Antroponimie românească
Categoria părinte: Articole
07. 08. 09

efectele televiziuniiO explicaţie a diminuării capacităţii de învăţare şi a slăbirii abilităţilor mentale la tot mai mulţi dintre tinerii de astăzi.

 Având în vedere modificările survenite în ultimii ani în comportamentul copiilor şi al tinerilor, şi ne referim nu numai la manifestările violente, este important să fie cunoscută influenţa pe care televiziunea şi mesajele mass-mediei, în general, o au asupra dezvoltării abilităţilor mentale, a mentalităţilor şi a comportamentelor tinerilor noii generaţii. Virgiliu Gheorghe, autorul cărţii Efectele televiziunii asupra minţii umane cu subtitlul Despre creşterea copiilor în lumea de azi, ne aduce în atenţie o serie întreagă de studii privind transformările pe care vizionarea TV le produce în dezvoltarea structurală şi în funcţionarea creierului uman. Iată care ar fi doar câteva dintre reperele pe care această lucrare ni le pune la dispoziţie pentru cunoaşterea efectelor televiziunii asupra fiinţei umane.

 

Read More: Efectele televiziunii asupra mintii umane