Colinde, colinde, colinde

Categoria părinte: Articole
07. 12. 20

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
 

colindatoriO, ce veste minunată

O ce veste minunată

În Viflăem ni s-arată

Astăzi s-a născut

Cel făr' de-nceput

Cum au spus proorocii.

Că la Viflăem, Maria,

Săvârşind călătoria,

Într-un mic sălaş,

Lâng-acel oraş

A născut pe Hristos

Pe Fiul în al său nume

Tatăl l-a trimis în lume

Să se nască

Şi să crească,

Să ne mântuiască.

 

 Trei păstori

Trei păstori se întâlniră [bis]

                Raza soarelui

                Floarea soarelui

Şi aşa se sfătuiră:

„Haideţi fraţilor să mergem,

Floricele să culegem,

Şi să facem o cunună,

S-o'mpletim cu voie bună,

Să o ducem lui Hristos

Să ne fie cu folos

Nouă şi la neamul nost,

De naşterea lui Hristos“.

 

Cerul şi pământul

Cerul şi pământul [bis]

În cântări răsună,

Îngeri şi oameni [bis]

Cântă împreună.


Refren:

Hristos se naşte,

Domnul coboară,

Îngerii cântă,

Magii îl adoră,

Păstorii-aleargă,

Ieslea o-nconjoară,

Mari minuni se întâmplară

 

În Viflaim azi

E mare minune

Fecioara Maria

Naşte pe Mesia

 

Din cer cuvântul

În trup se arată

Noaptea cu lună

Zi se face-ndată

 

Din răsărit vin

Magi cu bucurie

Cu drag să închine

Aur şi tămâie

 

Hristos se naşte

Veniţi la-nchinare

Cu vesel suflet,

Veselă cântare.

 

 Deschide uşa creştine

Deschide uşa creştine [bis]

Că venim din nou la tine. [bis]

Drumu-i lung şi-am obosit, [bis]

De departe am venit. [bis]

 

Că la Viflaem am fost,

Unde s-a născut Hristos

Şi-am văzut şi pe-a sa mamă,

Pe care Maria-o cheamă.

 

Cum umbla din casă-n casă

Ca pe fiul său să nască.

Umbla-n sus şi umbla-n jos

Ca să nască pe Hristos.

 

Umbla-n jos şi umbla-n sus

Ca să nască pe Isus.

Roată, roată prin cetate,

Case, hanuri, pline toate.

 

Mai târziu găsi apoi

Un staul frumos de oi

Şi-acolo pe fân jos

S-a născut Domnul Hristos.

 

Cete de îngeri coboară

Staulul îl înconjoară.

Îngerii cu flori în mână

Împletesc mândră cunună.

 

Pe cunună-i scris aşa

Că s-a născut Mesia

Care cu puterea sa

Va împărăţi lumea

 

Şi de-acum până-n vecie

Mila Domnului să fie,

Tuturor cu bucurie

Şi de mare veselie.

 

 Coborât-o coborât

Coborât-o coborât

                În sara de Crăciun

Domnu' Iisus pă pământ

                Sara de Crăciun frumos

Să vadă la fiecare

Care ce credinţă are.

Dumnezău o văzut bine

Că credinţă n-are nime'.

Nu-i la mic şi nu-i la mare,

Nu-i la-ntreaga adunare.

Vai fraţilor, vai de voi,

De voi trimite-un război,

Atunci vi-ţi aduce-aminte

Că şi-n ceri este-un părinte.

Un părinte răbdător[i],

V-o dat sfinte sărbători,

Un părinte sfânt şi bun

Că v-o dat sfântu' Crăciun.

 

 Colindă în ajun de moş Crăciun

Din an în an pornesc la geam

Voioşi cu moş Crăciun,

E ger cumplit, e drumul greu [bis]

Da-i obicei străbun [bis]

 

Azi cu strămoşii cânt în cor

Colindul sfânt şi bun,

Tot moş era şi-n vremea lor

Bătrânul moş Crăciun

 

E sărbătoare şi e joc

În casa ta acum,

Dar sunt bordeie fără fum,

Şi mâine-i moş Crăciun

 

Şi-acum te las, fii sănătos

Şi vesel de Crăciun,

Dar nu uita când eşti voios

Române, să fii bun.

 

Ce vedere minunată

Ce vedere minunată

Lângă Viflaim s-arată

Cerul strălucea,

Îngerul venea,

Pe-o rază curată [bis]

 

Păstorilor din câmpie

Le vesteşte-o bucurie

Că-ntr-un mic lăcaş

Din acel oraş

S-a născut Mesia [bis]

 

În coliba păstorească

Vrut-a Domnul să se nască

Fiul său cel sfânt

Nouă pe pământ

Să ne mântuiască [bis]

 

E Iisus, păstorul mare,

Turmă ca el nimeni n-are

Noi îl lăudăm

Şi ne închinăm

Cu credinţă tare [bis]

 

 Steaua sus răsare

Steaua sus răsare

Ca o taină mare,

Steaua străluceşte

Şi lumii vesteşte

 

Că astăzi curata,

Prea nevinovata,

Fecioara Maria

Naşte pe Mesia.

 

Magii cum zăriră

Steaua şi porniră

Mergând după rază

Pe Hristos să-l vază

 

La Dânsul intrară

Şi se închinară,

Cu daruri vestite

Lui Hristos menite.

 

Şi de-acum până-n vecie

Mila Domnului să fie,

Tuturor cu bucure

Şi de mare veselie.

 

Zoriori de ziuă

Sculaţi, sculaţi, boieri mari

                Zoriori de ziuă

Sculaţi voi, români plugari

 

Că vă vin colindători

Noaptea pân' la cântători

 

Şi v-aduc pe Dumnezeu

Să vă mântuie de rău

 

Dumnezeu adevărat,

Soare-n raze luminat

 

Şi vă spun să ne trăiţi

Întru mulţi ani fericiţi

 

 Măruţ mărgăritar

Noi umblăm să colindăm,

                Măruţ mărgăritar

Când creştinii nu-s acasă

C-au plecat la vânătoare

Să vâneze căprioare.

 

Căprioare n-au vânat,

C-au vânat un iepuraş,

Să facă din pielea lui

Veştmânt frumos Domnului

 

 Colo sus în vremea ceia

Colo sus în vremea ceia [bis]

În frumoasa Galileea,

O fecioară vieţuia

Ce Maria se numea.

 

Nazaret era oraşul

Unde ea-şi avea sălaşul.

Într-o zi Maria sta

Singură şi se ruga

 

Îngerul Gavril intrase

La Sfânta fecioara-n casă

Şi din zbor cum se opriră

„Bucură-te“ îi grăiră.

 

Şi deodată ce văzură:

Casa toată-i se umplură

De-o lumină lucitoare

Ca lumina de la soare

 

Colo sus

Colo sus şi mai în sus

                Colindăm Doamne, Colind

La porţile raiului

Este-o dalbă mănăstire.

Şi-ntrânsa cine şade?

Şade Maica Precesta

C-un prunc mic ce tot plângea.

Maica Sfântă-l legăna

Şi din gură-i cuvânta

„Taci pruncule, nu mai plânge,

Că maica ţie-ţi va da

Două mere, două pere

Să mi te joci tu cu ele

Şi cheile raiului,

Raiul sfânt să-l stăpâneşti,

Pământul să-l moşteneşti,

Pe noi să ne mântuieşti“.

 

Trei crai de la răsărit

Trei crai de la răsărit

Cu steaua-u călătorit

Şi pe cale cum mergeau

Steaua 'nainte vedeau

 

Iar când stau de odihneau

Steaua încă aşteptau.

Până la Irod au ajuns

Steaua-atunci li s-a ascuns

 

De aici dac-au plecat

Steaua iar s-a arătat,

Şi au mers pân-au stătut

Unde Hristos s-a născut

 

Magii-atunci s-au bucurat

În peşteră au intrat,

Domnului s-au închinat

Ca unui mare-mpărat.

 

 Ceastă seară

Ceastă seară-i seară mare,

                O, Domnul

Tocmai seara de Crăciun,

S-a născut şi Fiul sfânt,

Dumnezeu pe-acest pământ

Mititel înfăşăcel,

În scutec de bumbăcel,

Faşă de mătase albă,

Leagăn de mătase dalbă.

Dar în leagăn cine şade?

Fiul sfânt, el adormit

Iar Maica Sfântă Maria

Poale sfinte răsucite

Ea din poale l-a luat,

Sus la plai l-a ridicat,

Când a fost la vârf de plai

Puse jos şi odihni

Şi din grai aşa grăi:

„Uite maică jos la ţară

Nici nu ninge, nici nu plouă

Nici nu-i dalbă de pământ,

Dar nici ninge, dar nici plouă

Dar nici dalbă de pământ

Nici nu vin cum au venit

Vin ca porcii-ngrămădind,

Cu Dumnezeu s-au întâlnit

În suliţe l-au luat,

Sus la plai l-au ridicat

 Şi-n paloşe l-au tăiat

                O, Domnul

Pentru mândra de colindă

 De la noi de la vreo doi

                O, Domnului

 Domn de-al meu

Mai vârtos

De la Hristos“

 

 Jonelui

Jone murgu-şi potcoveşte,

                Jonelui bono

Azi e mare sărbătoare

E Sfânta Duminecară,

Maică-sa prin sat trebară

Mai Ioane, Sfinte Ioane,

Dar tu gându' ce l-ai pusu

Pus-ai gând de privegheatu,

Cel mai mare de-nsuratu.

Dar io maică în cohiră

Când Dumnezeu porunciră

Sus în vârful muntelui,

Sub poalele bradului

Este-un leu de câine rău.

Pus-ai gându' să-l săgete.

Leu-ndată se sculară

Şi din grai aşa grăiară:

Nu mă voinic săgetară,

Mai bin' leagă-mă-n cureară

Şi mă du pe ulicioară,

Pe uliţa grecilor

Tot în cinstea fetelor

Şi-n ciuda nevestelor,

Pe tine căci te-or vedeară

Pe tin' toţi te-or lăudară,

Pe tin' şi pe maică-tară

Ce băiat a fost băiatu'

Ce ducea leul legatu,

E legat nevătămatu

Şi-n curea neagră băgatu,

Şi-n curea neagră legatu.

 

 Maria

Maria se preumbla,

Vreun locaş a-şi căpăta.

Jos, în sus şi iară-n jos,

Căci bătea vânt friguros.

Si-avea veştmânt de-argint

Căci va naşte Fiul sfânt.

Bună seara lui Crăciun,

Zise Maria celui bun.

Lasă-mă-n palatul tău

Ca să nasc pe Dumnezeu.

Dar Crăciun astfel grăia:

„Palatul meu nu-ţi voi da.

Du-te-n grajdul cailor

Sau în ieslea boilor,

Căci aice n-ai ce face,

Nu te las să naşti în pace“.

Maria atunci plecă

Ieşi-n cale şi-alergă

Şi-un grajd mare află.

Intră, intră suspinând

Durerile-o cuprindeau

Să mai meargă nu puteau.

Pusa-i jos şi odihni,

Caii-ncep a tropăi

Şi iepele-a râncheza

„Staţi pe loc nu tropăiţi

Cu rânchezu' conteniţi

Căci durerea mi-o măriţi“

Însă caii n-au încetat

Şi Maria s-a sculat

Şi astfel le-a cuvântat:

„Fir-aţi voi cai blestemaţi

Să n-aveţi nici gând a sta

Ori de cât îndestula“.

Zicând Maria ieşi

Din grajd şi-n cale porni.

Şi merse până află

O peşteră şi intră

Şi în iesle s-a băgat

Pe fân moale s-a culcat,

Ea în ieslea boilor,

Boilor săracilor.

Boii-ncep a rumega

Şi Maria suspina:

„Staţi pe loc nu rumegaţi,

Liniştea mi-o tulburaţi“

Zicând Maria lăcrimând

Către ei duios plângând,

Boii-ndată încetă

Şi grăbiţi o ajută.

„Fir-aţi voi boi fericiţi

Şi de oameni mult iubiţi,

De mine, de Dumnezeu,

Şi de sfântul Fiul meu“.

Când fu pe la miez de noapte

Trecu durerile toate

Şi s-a născut Fiul sfânt,

Dumnezeu pe-acest pământ.

Şi cum dânsul s-a născut

Ieslea-n rai s-a prefăcut,

Şi peştera în palat

De un mare împărat.

Mii de flăcări îmi ardeau,

Şi-alte mii se aprindeau,

Mii şi mii de luminele

Străluceau ca nişte stele.

Iar prin iesle flori creştea

Fânu-n flori se prefăcea,

Maria se-nveselea,

Pruncu-n braţe-şi cuprindea,

Foarte mult s-a bucurat

Cum că lumea s-a scăpat.

Astăzi s-a născut Hristos

Să ne fie cu folos

Şi de-acum până-n vecie

Mila Domnului să fie,

De această bucurie

Şi o nouă veselie.

 

 Oraşul Viflaem

În oraşul Viflaem

Veniţi toţi ca să vedem

Că nouă ni s-a născut

Domnul cel făr' de-nceput

 

Astăzi şi cel de demult

Şi din proroci fericiţi

O prorocit Isailă,

Că se va naşte Mesia

 

Dintr-a lui Elisei neam

Şi din roada lui Avraam,

Mântuirea lui Adam.

Pe scaunul lui viclean

 

Crai, fecioarele cântau

Căci va naşte Pecesta,

[În] ieslea dobitoacelor,

Bucuria maicelor

 

Culcă-te crai îngeresc,

Culcă-te-n palat ceresc,

Culcă-te pe fân uscat

În scutece înfăşat

 

Păstorii te-or lăuda,

Îngerii îti vor cânta,

Pe pământ sa fie pace

C-asta Domnului îi place,

 

Şi-ntre oameni bucurie

Şi o mare veselie,

Şi-ntru mulţi ani viitori,

Şi-ntr-aceste sărbători.

 

Veniţi azi toţi credincioşii

Veniţi azi toţi credincioşii

Să săltăm, să săltăm [bis]

De naşterea lui Hristos

Ne bucurăm [bis]

 

Căci el azi în Viflaem

S-a născut, s-a născut

După cum au zis prorocii

Mai demult.

 

În ieslea dobitocească

S-a culcat, s-a culcat,

Ca un prunc mic

În scutece înfăşat.

 

Îngeri şi păstori cântare

I-au adus, i-au adus

Şi noi sa-i cântăm mărire

Întru cel de sus.

 

Trei crai de la răsărit

Au venit, au venit

Aur, smirnă şi tămâie

I-au dăruit

 

Pace şi bună-nvoire

Pe pământ, pe pământ

Căci azi s-a născut în iesle

Domnul sfânt.

 

 Naşterea ta Hristoase (tropar)

Naşterea ta Hristoase

Dumnezeul nostru,

Răsărit al lumii,

Lumina cunoştinţei

 

Că întru dânsa

Ceia ce slujeau stelelor

De la stea s-au învăţat

Să se închine ţie

 

Soarelui dreptăţit

Şi să te cunoască pe tine

Răsăritul cel de sus,

Doamne mărire Ţie.

 

 Viflaime, Viflaime

Viflaime, Viflaime

Cum de n-ai primit în tine

Pe Fecioara Maria

Să nască pe Mesia [bis]

 

N-ai primit tu Viflaime

În casele tale bune,

Să-i dai un pic de sălaş

Celui mai sfânt copilaş.

 

N-ai ştiut tu Viflaime

Cu câtă dragoste vine

Cea mai sfântă-ntre fecioare,

A Domnului născătoare

 

Pat moale şi scutece

I-au dăruit vitele,

Lumină i-a oferit

O stea de la răsărit

 

Peştera cea-ntunecoasă

A fost a Domnului casă

La venirea sa în lume,

Din vina ta Viflaime

 

 În vârful a nouă meri

În vârful a nouă meri,

                Dă-i Domnului Doamne

Arde nouă lumânări,

Pică nouă picături

Trei de vin şi trei de mir,

Trei de apă limpejoară

Să-i facă de-o băişoară.

Dar în ea cine se scaldă,

Scaldă bunul Dumnezeu

Se scaldă de Iordăneşte

Cu apă se limpezeşte

Cu sfânt mir se miruieşte

Cu vinul se-mpărtăşeşte.

 

 În cetatea-mpărătească

În cetatea-mpărătească

                Florile sunt dalbe

Prins-au rugii să-nflorească

Însă nu e rug în floare

Că-i Preasfântă Născătoare

 

Lângă Maica-n legănel

Doarme pruncul mititel,

Iar în jurul pruncului

Creşte floarea drumului

 

Printre rugii înfloriţi

Cresc şi spinii ascuţiţi

Pruncu-n somn se mişcă lin,

I-o ajuns mânuţa-n spini.

 

Din mânuţă-i pică sânge,

Pruncuşoru-ncepe-a plânge.

Taci cu mama fiul meu,

Că-ti va fi pruncuţ mai greu

 

Ucenicul cânt te-a vinde

Şi pe cruce te-or întinde

Atunci naşterea de-acum

Îţi va face aspru drum.

 

(Când sudoarea îţi va curge

Să ne ierţi Isuse dulce)

 

 Fluierul cel păstoresc

Fluierul cel păstoresc

Cântă imn dumnezăiesc,

Cu vers dulce mângăios

Că azi s-a născut Hristos

Iată şi steaua luceşte

Din răsărit preavesteşte

Şi trei regi mânaţio de dor

Lasă ţări în urma lor.

După stea pornesc cu gând

Să găsească prunc sugând

Şi sa-i facă închinare

Pruncului celui sfânt tare

A venit în lume jos

Pentru omul păcătos

Că îngeri şi serafimi

Arhangheli şi heruvimi

Cânta naşterea ta sfântă,

Cerul şi pământul cântă.

 

Din Raiul cel luminos

Din Raiul cel luminos

A plecat astăzi Hristos

Înconjurat pe îngeraşi

Ca să-şi cate lăcaş

 

Soare, lună, mii de stele,

Strălucesc mai cu putere

Toate-n lume au săltat

De Domnul când au aflat.

 

Numai omul păcătos

Le-a făcut toate pe dos

El uşa a încuiat,

Sălaş Domnului n-a dat.

 

Iara noi astăzi venim,

Oameni buni, să vă vestim

Că astăzi ni s-a născut

Domnul nost' pe-acest pământ.