Mai mult de o ora... in al saptelea cer al orgasmului prelungit - Continuare (capitolele 10-12)

Categoria părinte: Articole
10. 01. 01

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
 

Index articole


10 Fuziunea intimă
Transformări antrenate de orgasmul prelungit
Orgasmul prelungit în timpul contactului intim
Exerciţiile Kegel si actul sexual
Exerciţii pentru femei
Avantajele metodei orgasmului prelungit
Metoda pe scurt (recapitulare)
Am expus pînă acum esenţialul antrenamentului specific pregătitor necesar atingerii stării de orgasm prelungit. Din cele prezentate nu trebuie deloc să tragem concluzia că această metodă străveche, adaptată specificului occidental şi studiată de cei doi medici în clinica lor din California, exclude fuziunea amoroasă propriu-zisă. In concepţia orientală, pentru un cuplu armonios îmbrăţişarea intimă a celor doi iubiţi este, dimpotrivă, împlinirea supremă şi finalitatea acestei metode. A face dragoste reprezintă deci încununarea oricăror antrenamente de acest gen, fiind în pkis, aşa cum mulţi dintre noi am intuit cu siguranţă pînă acum, extrem de plăcut dar mai ales benefic atît la nivel fizic, emoţional, mental cît şi spiritual.
Din perspectiva acestei finalităţi, tehriicile de bază pe care le-am prezentat pînă acum în vederea atingerii stării de orgasm prelungit ne pot părea la început puţin cam reci, sau chiar «clinice». Mai devreme sau mai tîrziu — dar numai pe măsura ce le vom experimenta — vom realiza valoarea lor, măcar prin faptul că ne permit ulterior să atingem plăceri de nedescris şi niveluri de împlinire amoroasă necunoscute pînă atunci. Odată ce prin practică asiduă am atins faza de măiestrie, trezirea specifică pe care au indus-o, experienţa acumulată şi chiar tehnicile efective vin să se adauge firesc, cu un imens cîştig, angrenărilor erotice ale cuplului.

Transformări antrenate de orgasmul prelungit
De altfel, interesant de remarcat în privinţa stării de orgasm prelungit este faptul că, atunci cînd îl experimentăm în repetate rînduri, contactul intim «obişnuit» generează trăiri mult mai profunde, adevărate stări de extaz. Prin urmare, dacă vom practica suficient de mult modalităţile descrise pînă aici, vom putea resimţi în timp cu surprindere şi încîntare un uluitor şi complex proces de trezire şi amplificare continuă a disponibilităţilor noastre de a trăi stări rafinate, copleşitoare şi spiritualizante de orgasm. Reflexele orgasmatice ale femeii, dar şi ale bărbatului, sînt în mod considerabil dezvoltate prin aceste practici, ele antrenînd gradat multiple transformări mai ales de ordin subtil energetic în fiinţa noastră. Deşi acestea din urmă ne interesează cu preponderenţă, sînt de reţinut şi
□ transformările ce survin la nivel fizic în sensul unei veritabile remodelări a trăsăturilor, în special la nivel facial;
□ armonizarea gradată a personalităţii şi a relaţiilor cu ceilalţi;
□ îmbunătăţirea imaginii de sine.
Cele enumerate pînă acum nu sînt însă singurele beneficii, poate cea mai importantă realizare fiind elevarea lăuntrică, împlinirea globală a fiinţei şi existenţei celei sau celui care are acces sistematic la starea de orgasm prelungit.
Din momentul în care, stăpînindu-le la perfecţie, tehnicile orgasmului prelungit fac parte din «repertoriul» nostru amoros, ne revine sarcina de a recurge la ele oricînd dorim, după fantezia noastră. Subliniem însă că pentru ne păstra «în formă» este totuşi recomandat (în unele cazuri chiar necesar) să le consacram cel puţin o şedinţă pe săptămînă. De altfel, este foarte probabil ca, la urma urmei, atunci cînd vom fi experimentat orgasmul prelungit, să dorim să ne bucurăm cît mai adesea de această trăire fundamentală, avînd în vedere că, în fond, iubitul sau iubita noastră şi noi înşine sîntem singurii artizani ai trăirilor şi plăcerii noastre.

Orgasmul prelungit în timpul contactului intim
Este bine să arătăm faptul că putem integra — adesea cu un nebănuit succes — cele cîteva tehnici învăţate pînă acum pentru atingerea stării de orgasm prelungit chiar şi în timpul contactului intim, cel puţin în anumite posturi.
Printre altele, femeia poate utiliza tracţiunea scrotului pentru a-l ajuta pe iubitul ei să-şi controleze ejacularea, sau poate să-i stimuleze cu maximă eficienţă punctul extern al prostatei. în ceea ce-1 priveşte pe bărbat, el poate urmări să stimuleze punctul g al femeii şi cu ajutorul penisului (mai cu seamă în anumite posturi). Una dintre ele, poate cea mai favorabilă acestui gen de stimulări, este postura dominantă a femeii, aceasta fiind îngenunchiată sau aşezată eventual pe vine deasupra iubitului ei lungit pe spate. Ea poate astfel să dirijeze cu uşurinţă penisul în punctul secret din interiorul vaginului. Mai mult, în această postură ea poate să-şi mîngîie excitant clitorisul de baza penisului. Faptul că unii bărbaţi au anumite reticenţe vizavi de această postură, este o eroare regretabilă căci, în general, permite bărbatului un mai bun control al ejaculării (avînd în vedere relativa sa pasivitate) şi prezintă numeroase avantaje în ceea ce priveşte satisfacerea femeii.
Postura în care femeia se sprijină pe genunchi şi în mîini cu iubitul ei îngenuncheat, pătfunzînd-o din spate, permite şi bărbatului să stimuleze punctul g al femeii, orientînd după dorinţă unghiul de penetrare al penisului. O variantă a acestei posturi în care femeia este lungită complet pe burtă, iar iubitul se află deasupra sa, oferă de asemenea posibilităţi mai mult decît interesante. Bărbatul poate adăuga stimulării penetraţiei pe cea clitoridiană, alunecîndu-şi mîna sub iubita sa. Ea îşi poate mîngîia şi singură clitorisul de degetele Iui, alegînd gradul de presiune şi ritmul acestei mîngîieri. Evident, în această postură ei sau bărbatului le este mai puţin lesne, ca să nu spunem imposibil, să efectueze tragerea scrotului de pildă. Fiecare postură are avantajele şi inconvenientele sale...

Exerciţiile Kegel şi actul sexual
Un alt aspect fundamental este acela că în timpul fuziunii amoroase, este oricîndfoarte indicat să recurgem la exerciţiile Kegel, învăţate şi utilizate în cursul tehnicilor precedente. Abia în această situaţie ele îşi vor dovedi întreaga eficacitate, fiind cel puţin la fel de utile şi de dătătoare de încîntări în timpul îmbrăţişării intime pe cît s-au dovedit în decursul «antrenamentelor»). Mai precis, ele permit:
□ amplificarea plăcerii;
□ evitarea (controlul) ejaculării;
□ depăşirea tensiunilor şi blocajelor de moment, fizice şi psihice;
□ un mai bun control asupra stărilor noastre;
□ atingerea anumitor trăiri sublime de ordin amoros şi spiritual;

Exerciţii pentru femei
Iată acum cîteva exerciţii suplimentare ce pennit descoperirea si fortificarea musculaturii vaginale, fiind în plus menite să amplifice imens plăcerea ambilor iubiţi în timp ce fac dragoste.
□ bascularea: din postura întins pe spate cu genunchii îndoiţi, se fac 5 serii de cîte 10 mişcări de basculare a bazinului cu fesele încordate, menţinînd cambrarea cîteva secunde.
□ contracţia: în aceeaşi postură se prinde o mică pernă între genunchi.
în serii de cîte 5 mişcări se contractă anusuj şi fesele strîngînd simultan şi perna între genunchi timp de aproximativ 5 secunde. în general sînt suficiente 10 serii.
□ ridicarea: din postura întins pe spate, cu mîinile de-a lungul corpului, se aduc coapsele uşor depărtate spre piept, apoi se ridică fesele de pe sol şi se contractă ferm anusul 10 secunde. Se repetă de 20 de ori.
Pînă la atingerea măiestriei (şi chiar după aceea) antrenamentul zilnic este necesar. Reproducînd aceste mişcări în timpul întîlnirii amoroase, rezultatele sînt garantate.

Avantajele metodei orgasmului prelungit
Practica constantă a modalităţilor de atingere a orgasmului prelungit face - cu putinţă întîlniri excepţionale, chiar dacă fuzionăm intim iară a integra în preludiu tehnicile de stimulare prezentate anterior (deşi bineînţeles sîntem liberi să facem aceasta). De exemplu, femeile care practică regulat modalităţile secrete prezentate în această lucrare au adesea experienţa unui reflex orgasmatic profund chiar de la începutul actului amoros. în acest sens, observaţiile clinice au arătat că în cele-mai multe cazuri, acestor femei le este suficient un singur minut de stimulare cu penisul pentru a începe să trăiască serii de orgasme puternice. Datorită formidabilului efect de trezire şi înflorire erotică a fiinţei, generat de practicarea consecventă a modalităţilor simple expuse, aceasta ajunge să devină o minunată disponibilitate (aptitudine).
Bărbatul exersat în practica metodei orgasmului prelungit va cunoaşte în primul rînd erecţii mai ferme şi mai durabile. Mai mult decît atît, el va putea să-şi satisfacă plenar iubita, controlîndu-şi indefinit ejacularea, prin simpla sa voinţă, acum ieşită din comun.
Prin mijlocirea unor tainice procese de transmutaţie biologică şi sublimare, facînd dragoste ore în şir fără a se epuiza deloc, trăind astfel nenumărate orgasme fără descărcare, mult mai puternice decît cele obişnuite, atît bărbatul cît şi femeia vor ajunge în final la stări spirituale sublime.

Metoda pe scurt (recapitulare)
Iată în continuare cîteva sugestii pentru a integra armonios elementele prezentate pînă acum. Este de la sine înţeles că rîndurile care urmează nu pot înlocui lectura atentă a întregii lucrări. De asemenea, reluarea ei periodică poate aduce beneficii surprinzătoare!
1. Consacrarea, identificarea şi transfigurarea. Pe un fundal muzical adecvat, plăcut amîndurora, vom realiza un «circuib) (şezînd comod cu coloana vertebrală dreaptă şi ţinîndu-ne de mîini). începem prin a dărui lăuntric fructele acţiunii noastre lui Dumnezeu, conştientizînd că nu noi acţionăm ci El, manifestînd armonia Sa prin noi. Continuăm cu identificarea, remarcînd fluxurile de energie care ne străbat reciproc, intrînd prin mîna stîngă şi ieşind prin cea dreaptă, creîndu-ne senzaţia că sîntem simultan atît în trupul nostru cît şi în cel al iubitei sau iubitului. Pe acest fond vom angrena transfigurarea concretizată prin gînduri şi trăiri de apreciere superlativă a iubitei sau iubitului nostru.
2. Preludiul amoros (minimum 7 minute) în care începem să ne mîngîiem
şi să ne sărutăm reciproc evitînd totuşi atingerea directă a organelor genitale. Dacă dorim, aici putem angrena tehnica de trezire la plăcere, un mic masaj etc.
3. Amorsarea proceselor de transmutaţie şi sublimare (procedee
specifice yoghine sau ex. Kegel timp de 3-5 min).
4. Tehnica propriu zisă.
a. Pentru femeie (acţionează bărbatul)
□ mîngîierea labiilor şi a clitorisului;
□ la apariţia orgasmelor, vom efectua masajul vaginal cu stimularea punctului c;
□ în momentul în care excitaţia iubitei trece la un plafon reluăm stimularea clitoridiană;
□ la apariţia saturării, trecem din nou la excitarea vaginală;
□ sesizînd cît mai atent momentele în caic iubita trece de la o ascensiune a excitaţiei la o fază în care mîngîierile par să nu-şi mai facă efectul (faza de «saturare»), alternăm stimularea clitoridiană cu cea vaginală. Cînd perioadele de «repaus» dispar şi «împingerile» amoroase se permanentizează, devenind frecvente şi profunde, iubita noastră trăieşte starea de orgasm prelungit.
Atunci cînd amîndoi considerăm că este suficient, într-o atitudine relaxată, continuăm să realizăm timp de 3-5 min. (sau atît cît simţim că este necesar) transmutaţia şi sublimarea (tehnici hatha yoghine sau putem utiliza aceleaşi ex. Kegel).
b. Pentru bărbat (acţionează femeia)
□ aducerea în erecţie fermă şi păstrarea ei timp de aproximativ 15 minute;
□ apoi, simultan cu mîngîierea penisului, stimulăm scrotul (testiculele)
şi punctul extern al prostatei;
□ evitarea descărcării şi recăpătarea controlului asupra excitaţiei (participare activă din partea iubitei);
□ reluarea excitării (şi evitarea descărcării atunci cînd este cazul) pînă cînd iubitul nostru ajunge să trăiască starea de orgasm prelungit.
Cînd sîntem mulţumiţi ne oprim şi, adoptînd aceeaşi atitudine relaxată, continuăm să realizăm timp de 3-5 miri. (sau atît cît simţim că este necesar) transmutaţia şi sublimarea (putem utiliza tot ex. Kegel).
5. Fuziunea amoroasă (dacă dorim). Putem recurge la toate tehnicile şi metodele învăţate pentu a dărui, plini de dragoste, cît mai multă plăcere şi încîntare fiinţei iubite.
6. Conştientizarea stărilor şi a efectelor apărute, canalizarea întregii energii către etajele superioare ale fiinţei.
7. Abordarea unei stări de relaxare pe fondul căreia urmărim să ne manifestăm recunoştinţa faţă de Dumnezeu.
Un sfat important! După această fază, tradiţia orientală recomandă separarea celor doi iubiţi un anumit timp (minimum 7 ore) dacă este posibil la distanţă (dacă nu măcar în camere separate). Aceasta duce la amplificarea în avalanşă a anumitor efecte benefice care survin după actul amoros cu continenţa (fără descărcare).

11 Încheiere
Aşa cum putem realiza după lectura acestei relatări, dar mai ales după punerea în practică a modalităţilor prezentate aici, angrenarea metodei secrete orientale, studiată clinic şi recunoscută pentru efectele ei (la drept vorbind miraculoase!) de către specialişti, este fundamentală pentru toţi cei care doresc să facă dragoste plenar, elevat, spiritual, năzuind să atingă împlinirea în şi prin această artă.
Integrarea în cuplu a acestor modalităţi s-a dovedit a fi de-a dreptul revoluţionară şi de o certă eficacitate. Acesta este un lucru absolut sigur, căci eu însumi l-am experimentat împreună cu iubita mea şi pot mărturisi că am fost primul surprins căci, aşa cum v-am mai spus, la început eram mai curînd sceptic. Avantajele colosale ale aplicării acestei metode sînt duble:
□ poate rezolva aproape pe nesimţite majoritatea problemelor ce pot interveni într-un cuplu (precum frigiditatea femeii, impotenţa bărbatului, ejacularea precoce, rutina sau răcirea relaţiei etc);
□ permite cuplurilor care se armonizează deja mulţumitor sau foarte bine din punct de vedere sexual să acceadă cu un efort minim la dimensiunile pînă acum complet nebănuite ale Erosului. Trebuie să recunoaştem că nu e deloc de neglijat!
Aceasta este calea regală către extazul divin. Pe măsura aspiraţiei sale, fiecare va putea afla o veritabilă comoară în practicarea acestor modalităţi păstrate multă vreme secrete. Aici sînt incluşi atît cei care nu au o relaţie, cît şi membrii unui cuplu, întrucît primele etape ale acestei metode le putem realiza şi singuri. De altfel, practica acestor modalităţi simple, dar extraordinar de eficiente, trezeşte şi amplifică atît de mult senzualitatea, încît este foarte posibil ca «celibatarii» să nu mai poată rămîne singuri prea mult timp...
Aşa cum am mai precizat, această metodă nu comportă practic contraindicaţii. Doar cazurile de deficienţă cardiacă serioasă (atacuri recente) şi maladiile acute sau grave pot împiedica, cel puţin pe moment, practica ei. Lipsită de efecte secundare nedorite, întrucît este ceva natural, accesibilă oamenilor de orice vîrstă, ea generează în schimb binefaceri imense:
□ ne eliberează spontan de multe rele, stresuri, tensiuni, migrene,
insomnii, angoase şi alte zaţuri lăuntrice;
□ ne armonizează spontan caracterul;
□ ne redă vitalitatea, energia şi bucuria de a trăi.
Fără îndoială că unul dintre efectele cele mai minunate ale acestei metode este faptul că apropie incredibil de mult cuplurile care o utilizează consecvent, aceasta fiind tocmai ceea ce am trăit eu şi iubita mea. De fapt, pot spune limpede că această descoperire extraordinară a salvat cuplul nostru de la destrămare şi putem fi siguri că ea va avea acelaşi efect şi asupra fiecăruia dintre noi, bineînţeles dacă ne aflăm într-o situaţie asemănătoare.
Nu în ultimul rînd, metoda orgasmului prelungit ne poate face să cunoaştem delicii nebănuite, ore şi ore de plăcere imensă. în fond, de ce să ne mulţumim doar cu cîteva biete secunde de fericire, totuşi parţială, urmate invariabil de frustrări şi epuizare — descărcarea ducînd inevitabil (chiar dacă n-o bănuim!) la degradarea relaţiei şi la decăderea fiinţei noastre — cînd extazul prelungit se află chiar acum la dispoziţia noastră?!

Evident, singurul lucru important în această direcţie este de a pune în practică tehnicile prezentate. Mai exact, de a începe să experimentăm fără oprire noi şi noi plăceri... pentru că a angrena metoda orgasmului prelungit nu implică totuşi nimic plictisitor, neplăcut sau extenuant. Starea de orgasm prelungit este o experienţă fundamentală, printre cele mai minunate pe care le putem trăi şi, în acelaşi timp, care ne poate îmbogăţi cel mai mult şi, nu-i aşa, mai incitant, fiinţa. Ne aşteaptă plăceri de neînchipuit, împlinire divină, armonie, extaz...
Timpul trece... De ce n-am începe chiar acum?!

12 Anexe
• Care forme de activitate sexuală sînt considerate «normale»?
• Bibliografie selectivă pentru urinoterapie
• Tabele de antrenament

Faptul că aceste fragmente sînt preluate după o lucrare apărută în timpul regimului comunist, cunoscut pentru conservatorismul său, le dă cu atît mai multă greutate.

Normal şi anormal în viaţa intimă
Nu este deloc simplu să spunem ce este normal şi ce este anormal în viaţa intimă, întrucît noţiunile referitoare la normalitate sunt destul de variate.
1. Regula statistică sună astfel: «Tot ce face majoritatea este normal şi tot ce fac doar unii este anormal». Aceasta este noţiunea generală, care exclude anumite comportamente pe criterii matematice şi orientează activitatea sexuală spre media statistică. Dacă în viaţa sexuală ne-am ghida după formula: normal = frecvent, anormal = rareori, ar fi suficient pentru întocmirea unor tabele moderne de informaţii în spiritul lui Kinsey. arătînd astfel calea spre «normal» în sexualitate. Dar, fireşte, este absurd.
2. Regula subiectivă spune: «Normal este ceea ce fac eu, ce consider eu corect, ce corespunde plăcerilor mele; cel care are alte preferinţe, este anormal». Este cea mai convenabilă şi de aceea şi cea mai răspîndită noţiune a normalului, dar nu este întotdeauna şi adevărată. Susţinătorii acestui punct de vedere tind să-şi impună propria părere despre normalitate în viaţa sexuală, ajungînd să considere propriile lor deprinderi obligatorii şi pentru alţii. Prea puţini însă sunt conştienţi de faptul că ceea ce consideră ei normal în viaţa sexuală, este rezultatul propriei lor educaţii, experienţe de viaţă, afinităţilor şi trăirilor personale, precum şi că toate acestea luate împreună crează ceea ce numim în final caracterul omului.
3. Regula morală susţine: «ESTE CORECT ŞI NORMAL TOT CE CORESPUNDE NECESITĂŢILOR ŞI DORINŢELOR AMBILOR PARTENERI, TOT CE NU LEZEAZĂ SENTIMENTELE LOR». întrucît contactul sexual se realizează în împrejurări intime, adică fără martori, modul de efectuare (ţinîndu-se cont de respectul reciproc) nu afectează interesele societăţii. De aceea limitele morale pot fi stabilite doar de atitudinea partenerilor şi nu de modul în care ei îşi satisfac necesităţile sexuale proprii.
4. Regula medico-psihologică consemnează: «Normal în sexualitate este comportamentul sănătos, adică acela care contribuie la sănătatea fizică, psihică şi socială a partenerilor, indiferent de faptul că se practică\ frecvent sau rar». Este deci corect şi necesar să abordăm problema de pe această poziţie. Ea include şi regula morală, întrucît insistă asupra sănătăţii sociale a individului.
Anormale sînt acele concepţii, atitudini, comportamente şi fapte care contribuie la distrugerea armoniei interioare şi concepţiei despre viaţă a partenerilor, determinînd ulterior tulburări fizice, psihice şi sociale. Este mai puţin important ce şi cum se face, decît modul cum sînt concepute acele fapte
Sub aspect medico-psihologic considerăm deci NORMALĂ, ADMISIBILĂ ŞI FIREASCĂ întîlnirea amoroasă care:
□ constă din contactele fizice a două persoane de sex opus, neincluzînd aici neapărat necesitatea reproducerii ori contopirea organelor copulatorii (deşi contactul genital este cea mai frecventă formă de copulaţie);
□ reiese din necesităţile lor conştiente;
□ duce la senzaţia de satisfacţie;
□ generează fericirea amoroasă fără a leza pe niciunul dintre iubiţi.

Actul sexual are ca scop reproducerea?
Fără îndoială, semnificaţia de bază a sexualităţii umane constă nu în perpetuarea speciei, ci în ceea ce-i leagă pe iubiţi într-o unitate strînsă care contribuie la împlinirea fizică, sufletească şi spirituală a necesităţilor şi aspiraţiilor lor.
Prin urmare
□ nu vom considera contactul genital dintre parteneri ca unică formă ce corespunde normalului în activitatea sexuală;
□ evident că nu putem defini gradul de anormalitate după actul ce pare a fi o abatere de la ceea ce favorizează concepţia.
În mod logic, pentru a defini ca normală sau anormală o acţiune sexuală vom pomi nu de la mijlocul pe care-1 practică iubiţii, ci de la motivul sau intenţia care stă la baza acelei acţiuni şi rezultatul ei.
Prin urmare, pusă corect, problema sună astfel: poate respectiva acţiune sexuală să creeze plăcere, bucurie, fericire, împlinire şi satisfacţie ambilor iubiţi? Poate ea adinei şi îmbogăţi dragostea dintre ei, întărindu-le relaţiile şi contribuind la înnobilarea legăturii lori Dacă răspunsul la această întrebare este afinnativ atunci, indiferent de forma de efectuare a actului sexual, el poate fi considerat normal.

«Contactele» orale şi «manuale» sînt abateri de la normal?
Concluzia acceptată unanim în cercurile de specialişti în urma cercetărilor sexologice ale ultimilor ani esle. aşa cum am menţionai, următoarea: normal în viaţa amoroasă este iot ceea ec crează bucurie şi plăcere iubiţilor fără a-i leza cu nimic pe niciunul dintre ei. Să examinăm cu atenţie aceasta problemă.

Cel care iubeşte cu adevărat doreşte să fie tandru, mîngîie şi aşteaptă să fie mîngîiat. Faptul că drept «instrumente» (cuvîntul este foarte corect!) ale acestei comunicări iubitoare, ale «schimbului» de tandreţe, sînt folosite adeseori degetele mîinilor cu sensibilitatea şi disponibilităţile lor deosebite, este probabil o realitate experimentată de Secare dintre noi, fără a fi nevoie să citim sau să ştim ceva despre fiziologia simţurilor. Mîinile noastre mîngîie cu drag faţa şi corpul fiinţei iubite, bucurîndu-ne deopotrivă atît pe noi înşine cît şi pe el (ea). Care este deci limita? Trebuie să fie oare organele genitale un tabu pentru mîinile partenerului? Multe persoane acceptă mai curînd şi mai uşor actul sexual propriu-zis, decît mîhgîierea organelor genitale cu mîinile, deşi ştiu de pildă că ajută astfel femeia să se excite şi să ajungă Ia lubrifiere, iar bărbatul să intre în erecţie. întrucît degetele sunt foarte mobile, ele se pot adapta perfect la particularităţile şi reacţiile caracteristice fiinţei iubite.
Unii consideră aceste acţiuni normale în procesul preludiului, dar se feresc să detennine fiinţa iubită să ajungă astfel la orgasm, trecînd la scurt timp înainte de el la contactul intim «obişnuit». Adeseori, schimbarea mij locul ui de comunicare diminuează excitaţia şi femeia nu mai atinge satisfacţia, iar bărbatul îşi pierde erecţia. De aceea, inteligent este să se menţină cel mai eficient mijloc de stimulare, atunci cînd se simte apropierea orgasmului. Ce constituie «preludiul» şi ce constituie «esenţialul» depinde de efect şi nu de mijlocul tehnic folosit. Unele cupluri preferă (cel puţin cîteodată) această formă de manifestare activităţii sexuale propriu-zise din două motive:
□ întrucît este legată mai puţin de potenţa şi virilitatea bărbatului;
□ pentru a preîntîmpina astfel concepţia.
Este de notat însă că această formă de activitate amoroasă presupune o foarte bună cunoaştere a zonelor sensibile şi erogene ale fiinţei iubite.
Din numărul total de 2000 de bărbaţi şi femei (din Germania de Est n.n.) chestionaţi de noi
□ 5% practica apropierea reciprocă prin acţiunea mîinilor;
□ 20% recurg la acest mijloc din cînd în cînd;
□ 13% dintre femei şi 8% dintre bărbaţi o consideră varianta cea mai excitantă a activităţii sexuale

Cum stau lucrurile în cazul contactului genital oral sau amorului oral cum mai este acesta denumit? Fireşte că cine iubeşte sărută cu plăcere şi doreşte să fie sărutat. Prin sărut se realizează contopirea nemijlocită, uneori chiar mai profund decît în procesul actului sexual propriu-zis, în timpul căruia senzaţiile intensive ale propriului corp pot întrerupe dialogul intim cu fiinţa iubită.
Săruturile se deosebesc considerabil unul de altul. Unele pot exprima o gamă întreagă de sentimente şi dorinţe, în special sărutul corpului, şi sărutul profund, aşa-numitul «sărut francez».
În timpul pregătirii pentru actul intim, adeseori se sărută tandru sau cu patimă unele zone acoperite ale corpului, de regulă iniţiativa revenind bărbatului, femeia răspunzîndu-i însă cu nu mai puţină plăcere. Astfel de jocuri pasionate şi tandre nu mai şochează acum pe nimeni. Pot fi însă sărutate şi mîngîiate cu buzele sau cu limba organele genitale? În lumina celor spuse anterior răspunsul este evident, da! De regulă, cele mai inhibate în această direcţie sînt femeile lipsite de experienţă dar şi destui bărbaţi. Aceste fiinţe sînt de-a dreptul îngrozite atunci cînd fiinţa iubită manifestă o astfel de dorinţă într-un moment de intimitate. Există de asemenea penibila şi chinuitoarea situaţie a anumitor fiinţe care se zbat între dorinţa de a angrena sau continua aceste practici generatoare de satisfacţie şi împlinire şi gîndul că procedează ruşinos ori chiar pervers.
Dacă bărbatul atinge, dezmiardă şi mîngîie cu gura sau limba organele genitale ale femeii, spunem că este vorba de cunilingus, iar dacă femeia excită şi iubeşte astfel bărbatul, este vorba de fellatio. Ambele variante sînt numite generic genitolingus. Termenii latini ar putea crea impresia că este vorba despre unele afecţiuni sau despre ceva ce ţine de sfera patologicului. Cei care au introdus aceste noţiuni, considerau într-adevăr aceste fenomene abateri periculoase în viaţa sexuală. Unii (dar nu din rîndul specialiştilor) mai susţin şi astăzi astfel de idei. Faptul că astfel de manifestări sînt extrem de răspîndite printre persoanele cu poftă de viaţă, vitale şi sănătoase din punct de vedere fizic şi psihic, ne obligă să amendăm ferm acest punct de vedere.
lată cîteva cifre şi date obţinute în urma unor chestionare anonime:
□ 35% din persoane de ambele sexe, consideră contactele genitale orale deosebit de excitante;
□ 17% recurg la ele din cînd în cînd;
□ 4% recurg la ele mai frecvent decjt la oricare alt mijloc de coit;
□ aproape fiecare a doua persoană adultă a avut contacte genitale orale, cel mai adesea fiind vorba persoane cu studii superioare.
Stimularea orală înainte de orgasm este practicată adeseori de către bărbat, femeia practicînd-o de regulă în perioada pregătirii pentru actul sexual. Subliniem însă că farmecul cunoscutelor tentaţii şi senzaţia de fericire sunt garantate numai atunci cînd dorinţele iubiţilor coincid. Dacă această înţelegere iubitoare tacită reciprocă lipseşte, iar unul dintre iubiţi va urmări un astfel de sărut intim împotriva voinţei celuilalt, faptul poate doar respinge şi nu atrage. Tactul, atenţia şi respectul reciproc nu sunt poate nicăieri atît de necesare ca în sfera intimă.