Mai mult de o ora... in al saptelea cer al orgasmului prelungit

Categoria părinte: Articole
10. 01. 01

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
 

Index articole

Mai mult de o oră... în al 7lea cer al orgasmului prelungit
şi cum poţi face şi tu la fel!
LOUIS REGAMOS
(Traducerea şi adaptarea: Irina Lungu, Editura Shakti, 1998)


CUPRINS
1. Introducere
2. Despre metodă
• Problema timpului
• Orgasmul prelungit şi efectele sale
• Rezultatele
• Indicaţii şi contraindicaţii
3. Condiţiile plăcerii
• Cîteva premise
• Momente particulare
• Tehnica omoară dragostea?
• Încetineala întrece viteza
• Amănunte importante
4. Trezirea la plăcere
5. Puncte secrete ale iubirii
• Femeia
• Bărbatul
6. Muşchii dragostei
• Identificarea muşchilor p.c.
• Exerciţiile Kegel
• Antrenamentul intensiv
• Efecte şi beneficii
• Efecte suplimentare
7. Autostimularea
• Bărbatul
• Femeia
8. Plăcerea femeii
• Mîngîierea labiilor şi a clitorisului
• Masajul vaginal
• Cheia declanşării orgasmului prelungit
• Orgasmul prelungit
• Cîteva precizări
• Efecte secundare
9. Plăcerea bărbatului
• Cîteva diferenţe
• Începutul
• Punctul extern al prostatei
• Controlul ejaculării (1)
• Modalităţi ajutătoare
• Fazele orgasmului prelungit
• Înlăturarea inhibiţiilor
• Orgasm cu descărcare şi orgasm prelungit
• Controlul ejaculării (II
• Antrenamentul propriu-zis
• O modalitate suplimentară
10. Fuziunea intimă
• Transformări antrenate de orgasmul prelungit
• Orgasmul prelungit în timpul contactului intim
• Exerciţiile Kegel şi actul sexual
• Exerciţii pentru femei
• Avantajele metodei orgasmului prelungit
• Metoda pe scurt (recapitulare)
11. Încheiere
12. Anexe
• Normal şi anormal în viaţa intimă
• Bibliografie
• Tabele de antrenament

Despre transfigurare
Victor Hugo
Bărbatul este cea mai elevată dintre creaturi. Femeia este cel mai sublim ideal.
Dumnezeu a făcut pentru bărbat un tron, pentru femeie un altar. Tronul exaltă, altarul sfinţeşte.
Bărbatul este creierul, femeia — inima. Creierul primeşte lumină, inima primeşte iubire. Lumina fecundează, iubirea reînvie.
Bărbatul este puternic prin raţiune, femeia este invincibilă prin lacrimi. Raţiunea convinge, lacrimile înduioşează sufletul.
Bărbatul este capabil de eroism, femeia — de orice sacrificiu. Eroismul înnobilează, sacrificiul aduce sublimul.
Bărbatul are supremaţia, femeia are intuiţia. Supremaţia semnifică forţa, intuiţia reprezintă dreptatea.
Bărbatul este un geniu, femeia este un înger. Geniul este incomensurabil, îngerul este inefabil.
Aspiraţia bărbatului este către gloria supremă, aspiraţia femeii este îndreptată către virtutea desăvîrşilă. Gloria face totul măreţ, virtutea face totul divin.
Bărbatul este un cod, femeia este o evanghelie. Codul corijează, evanghelia ne face perfecţi.
Bărbatul gândeşte, femeia intuieşte. A gîndi înseamnă a avea un creier superior. A intui, simţind, înseamnă a avea pe frunte o aureolă.
Bărbatul este un ocean, femeia este un lac Oceanul are perla care îl împodobeşte, lacul — poezia care-1 luminează.
Bărbatul este un vultur care zboară, femeia — o privighetoare ce cîntă. A zbura înseamnă a domina spaţiul, a cînta înseamnă a cuceri sufletul.
Bărbatul este un templu, femeia este sanctuarul. în faţa templului ne descoperim, în faţa sanctuarului îngenunchem.
Bărbatul este plasat acolo unde se sfîrşeşte pămîntul, femeia — acolo unde începe cerul.


1 Introducere
Dacă m-am hotărît acum, pentru prima oară în viaţa mea, să încep sa scriu, este pentru că tocmai am trăit o experienţă care, fără nici o exagerare, ne-a schimbat complet existenţa, atît mie cît şi iubitei mele. Această experienţă extraordinară, profund spirituală, pe care mă voi strădui să o relatez în cele ce urmează cît mai fidel, în esenţialul ei, a fost pentru mine o adevărată revelaţie, conducîndu-mă la descoperirea unor dimensiuni fascinante şi complet nebănuite ale dragostei şi plăcerii amoroase.
La fel ca majoritatea oamenilor, consider că a face dragoste se numără printre experienţele cele mai intense şi profund transformatoare care pot fi trăite. Cu toate acestea, trebuie să recunosc că, după 4 ani de convieţuire cu iubita mea, o femeie totuşi superb înzestrată, întrutotul fermecătoare şi foarte senzuală, lucrurile nu mai erau deloc ca altădată. La începutul relaţiei noastre am trăit bineînţeles din plin acea minunată exaltare a descoperirii — cine nu cunoaşte pasiunea primelor întîlniri cu o femeie deosebită de care eşti îndrăgostit?! Odată cu trecerea timpului însă, au intervenit rutina şi monotonia, iar legătura noastră, din fascinantă şi plină de pasiune, a devenit searbădă şi chiar frustrantă. Frecvenja întîlnirilor noastre intime a scăzut aproape dramatic. Fără să ne-o spunem deschis, amîndoi simţeam în acea vreme din ce în ce mai puţină plăcere în a ne regăsi în intimitate, iar amorul ajunsese să aducă din ce în ce mai mult şi mai clar a obligaţie. Datoria conjugală! Ce expresie tristă, cînd te gîndeşti mai bine, dar pe care începusem atunci să o trăiesc ca atare... Plăcerea ar trebui să fie orice, numai obligaţie nu, dar, în ciuda vîrstei noastre tinere, sexul nu mai era cîtuşi de puţin pentru noi o experienţă extraordinară.
A tace dragoste devenise atunci pentru noi aproape un act pur fiziologic, igienic. Igienic poate pentru trup, dar nu şi pentru suflet, deoarece pot să spun că ajunsesem să trăiesc o stare de insatisfacţie foarte mare, pe care n-ar fi deloc exagerat s-o numesc frustrare. într-un fel nu mai aveam senzaţia că fac dragoste cu iubita mea.
în toiul îmbrăţişărilor noastre intime, oricît de puternică era ceea ce eu credeam atunci a fi plăcerea, mă trezeam gîndindu-mă la alte femei, la alte corpuri: la o frumoasă trecătoare pe care o zărisem fugitiv pe stradă în ziua respectivă, la o colegă agreabilă care... Aceasta devenise pentru mine o adevărată obsesie, încît mă gîndeam din ce în ce mai mult să merg să-mi caut împlinirea în altă parte.
Fiind încă tînăr şi iubita mea la fel, nu puteam deloc concepe că va trebui să-mi petrec întreaga viaţă împreună cu o femeie cu care intim practic mă plictiseam. Ideea de a-mi găsi o amantă mă încolţea din ce în ce mai mult şi totuşi, în acelaşi timp, o şi respingeam. Aceasta dintr-un motiv serios: încă o iubeam. Simţeam cîteodată că o iubesc profund şi nu doream să o pierd, să mă despart de ea fără a face totul pentru a îmbunătăţi relaţia noastră. Aveam amintiri, obiceiuri, prieteni comuni, o viaţă... Lăuntric eram sfîşiat: în ciuda fidelităţii mele exterioare, duceam un fel de viaţă dublă, deoarece îmi înşelam iubita chiar în patul nostru.
Insuportabil îmi era şi faptul că viaţa noastră devenise o mare minciună. N-am îndrăznit să-i vorbesc atunci iubitei mele despre aceste lucruri, de teamă ca între noi să nu izbucnească o adevărată dramă. Fără îndoială, mă gîndeam, m-ar acuza că sînt la fel ca toţi ceilalţi bărbaţi, că doresc să am aventuri, că n-o mai iubesc... şi totuşi, într-un fel, sentimentele mele pentru ea nu se schimbaseră...
Situaţia era mai complexă... Deteriorarea vieţii noastre sexuale a antrenat o deteriorare generală mult mai gravă. Deoarece comunicam rău în intimitate, ajunseserăm să fim foarte încordaţi în activităţile cotidiene, încît deveniserăm aproape străini. înţelegerea şi tandreţea care se manifestaseră din plin, de atîtea şi atîtea ori, între noi erau acum de domeniul trecutului. Fără să ne-o mărturisim, inventam pe rînd pretexte pentru a nu ne mai întîlni în pat decît pentru a dormi. Pe ea o «apucă brusc migrena», eu «avusesem prea mult de lucru azi», sau «am mai făcut dragoste săptămîna asta»,.. în sfirşit, toate aceste motive comune, regăsite din nefericire aproape zilnic în conversaţia multor cupluri obişnuite la ora culcării.
în jurul nostru, mai multe cupluri de prieteni se despărţeau... semne ale trecerii timpului, tară îndoială. Aceasta se petrecea probabil din motive asemănătoare cu ale noastre, deoarece principala cauză a rupturii cuplurilor este şi rămîne pierderea sau lipsa annoniei sexuale.' Sexualitatea reprezintă totuşi participarea cea mai profundă a fiinţei într-un cuplu şi este aproape firesc ca, atunci cînd acest lucru nu mai merge, cuplul să se destrame. Chiar dacă nu se destramă pe loc, cuplul este atunci ca şi compromis, pentru că, indiscutabil, ceea ce uneşte cu adevărat un bărbat cu o femeie este relaţia sexuală «perfectă».
Cu toate că nu vorbeam despre aceste lucruri, traversam atunci, evident, o criză serioasă care, mă temeam, se putea termina printr-o despărţire. Bănuiam, pe bună dreptate, că iubita mea trăia o insatisfacţie similară. La fel ca mine şi ea visa la alte trupuri, la alte îmbrăţişări, la împlinire. în orice caz, simţeam destul de clar că avea nostalgia fermecătoarelor şi pasionatelor nopţi de la început, a minunatei efervescenţe şi transfigurări de altădată.
Cu toate acestea, o spun tară pretenţii, nu eram deloc un iubit ncîndemînatic: avusesem pînă atunci un număr apreciabil de amante pe care le împlinisem amoros mai mereu; De altfel, în acea vreme mă gîndeam adesea la ele. Fără să vreau îmi aminteam nopţile mele de alifulală şi evocam spontan amintiri a căror precizie mă tulbura. Mă gîndeam la Nancy, o tînâră mulatră cu coip divin care, la prima noastră întîlnire, la o petrecere ce mă plictisea teribil — cum sînt cele cu oamenii din înalta societate — a profitat de primul moment în care am rămas singuri pentru a-mi pune cu obrăznicie mîna între picioare. Cum, în ciuda surprizei, n-am protestat — nu văd de altfel care bărbat ar fi putut rezista (şi de ce ar face-o!) — m-a tras într-un colţ mai întunecat unde a îngenunchiat cu îndrăzneală la picioarele mele, primind prelung între buzele sale voluptoase oferta bărbăţiei mele.
Mă mai gîndeam la Janine, îmbătătoare blondă care în timpul extazului îşi întindea foarte sus picioarele şi ţipa sfîşiindu-mi cu pasiune spatele, ca şi cum ar fi avut nevoie să se agate de mine pentru a nu dispărea, pentru a nu-şi pierde cunoştinţa...
Cum o mai regretam pe Genevieve, o roşcată straşnică cu ochii verzi, dulce doar cu numele, deoarece era aprigă, pe care n-am putut s-o văd complet dezbrăcată decît ultima oară cînd am făcut dragoste. Iubea pericolul atît de mult, încît nu făceam niciodată dragoste în pat. Am fost adesea tentat să cred că avea convingerea că «nu se face»... Prima oară a fost în maşina ei, într-o luni după-amiază, în plin centrul Parisului. Eram aproape mort de frică, dar în acelaşi timp excitat la culme. Apoi, în ascensorul unui mare magazin care, printr-o fericită «întîmplare», s-a blocat cîteva minute, ocazie pe care evident n-am ratat-o. Toaletele de femei ale restaurantelor, unde ne strecuram pe furiş, erau pentru noi un loc ideal pentru zbenguială. Era cu desăvîrşire exclus ca ea să fi intrat acolo pentru a se pudra...
Toate aceste amintiri şi multe altele, pe care le trec acum sub tăcere, deoarece nu stă în intenţiile mele să alcătuiesc o antologie erotică, ajunseseră să mă obsedeze pur şi simplu. Mărturisesc că nu mă puteam deloc hotărî să accept că acestea nu erau decît «nebunii ale tinereţii» şi că acum trebuia să duc o viaţă «serioasă». Despre relaţia cu iubita mea actuală, Patricia, am spus destul dacă precizez că eram împreună de mai bine de 4 ani. Fusese şi ea la începui o iubită pasionată, fascinantă, plină de mister, dar acum — şi eram sigur de asta, în ciuda micilor comedii pe care mi le juca şi pe care i le jucam şi eu în timpul îmbrăţişărilor noastre intime din ce în ce mai distante — se plictisea. De altfel, într-o bună zi am avut cea mai bună dovadă a acestui lucru.
într-o seară mă întorsesem de la birou înaintea ei. Lucram la o agenţie de publicitate, slujbă care la început îmi plăcuse mult, dar monotonia care se instalase de cîtva timp în relaţia noastră ajunsese să-mi afecteze şi activitatea profesională. Nu mai aveam deloc tragere de inimă, totul îmi părea lipsit de interes, în ciuda succesului meu şi a colegelor de serviciu, cel puţin simpatice, mai ales una dintre ele, pe care mă gîndeam din ce în ce mai insistent să o cunosc. O simţeam interesată şi, fără îndoială, un singur gest ar fi fost deajuns. Trăia singură, totul ar fi fost uşor. Da, trebuia să iau o hotărîre în privinţa Patriciei, lucrurile nu mai puteau continua aşa...
Iubita mea a sosit în acea seară mai tîrziu ca de obicei şi părea tulburată. De fapt, era exaltată de o carte pe care o avea în mînă şi pe care o devorase literalmente în după-amiaza aceea, renunţînd să se mai întoarcă la biroul unde lucra ca traducătoare. Scris de un reputat psihiatru şi sexolog din California împreună cu soţia sa (Alan P. Brauer şi Donna J. Brauer), care-l şi asistă la clinica unde ei tratează acum anual cu succes multe cupluri ce caută să găsească sau să regăsească, ca şi noi, armonia sexuală, best sellerul american cu nume ciudat — E.S.O. — expunea o metodă întru totul revoluţionară pentru concepţiile noastre curente.
Dar mai întîi, ce vrea să însemne E.S.O.? Aceasta este prescurtarea de la Extendend Sexual Orgasm, adică orgasm sexual prelungit. Nota de pe coperta din spate a cărţii, pe care iubita mea mi-a citit-o de cum a intrat pe uşă, era cum nu se poate mai promiţătoare: «aplicînd metodele expuse, se poate prelungi atît orgasmul femeii, cit şi cel al bărbatului, nu numai ia cîteva minute, ci la o oră şi chiar mai mult».
Evident, la început am fost sceptic faţă de aceste promisiuni, care-mi păreau că ţin mai curînd de domeniul unei imaginaţii cam bogate decît de realitate, şi nu i-am ascuns deloc asta iubitei mele. Dacă era într-adevăr posibil, de ce nu mai auzisem vorbindu-se despre acest lucru niciodată înainte? Pur şi simplu, fiindcă la noi, în Occident, aceste lucruri au fost pînă acum necunoscute, mi-a replicat ea. Iubita mea mi-a spus atunci deschis ceea ce ştiam şi eu de mult timp, adică faptul că între noi lucrurile nu mai erau deloc aşa cum au fost. Am consimţit uşurat şi ea m-a întrebat atunci dacă totuşi o mai iubeam. I-am spus că da. Ea mi-a răspuns că mă iubeşte şi ea şi că trebuia să facem ceva, cît mai curînd posibil, dacă doream să ne salvăm iubirea. In fond, mi-am spus, ce mai aveam de pierdut?! Nimic, Aşadar, am citit destul de deschis cartea, chiar din în acea seară şi trebuie să recunosc că am fost realmente uluit, atît de pertinenţa concepţiilor şi metodelor prezentate, cît şi de promisiunile pe care ea le conţinea. Ca urinare a lecturii, la fel ca atîtea alte cupluri înaintea noastră, ne-am hotărit să punem în aplicare tară întîrziere modalităţile expuse, de fapt un adevărat program. Din fericire, tot ce era scris în carte este cu desăvîrşire adevărat! şi am reuşit!
Am reuşit pe deplin! Recomand deci tuturor cu căldură metoda expusă în continuare, pe care pot s-o numesc miraculoasă, avînd avantajul că este simplă, explicata limpede şi progresivă. Aplicînd aceste vechi tehnici secrete orientale, bine adaptate contextului actual, nu numai că am regăsit excitaţia şi pasiunea începutului, farmecul şi inefabilul primelor nopţi de iubire, nu numai că ne-am reîmprospătat relaţia, dar am descoperit destul de rapid şi aproape fără efort, cu uimire şi încîntare, o dimensiune fascinantă, total nouă şi absolut surprinzătoare pentru noi a iubirii senzuale transfigurate. Astfel, am realizat surprinşi — de ce să nu o recunosc — că a face dragoste înseamnă cu mult mai mult decît ne-am fi închipuit, fiind chiar o minunată şi inteligentă modalitate de evoluţie spirituală în cuplu. Aceasta ne-a făcut să ne regăsim pe noi înşine şi, aşa cum am spus, ne-a annonizat profund relaţia, încît acum sîntem regeneraţi, mai uniţi, mai romantici, tandri, afectuoşi şi mai iubitori ca niciodată.
Pe de altă parte, trebuie să spun că, aplicînd aceste modalităţi eficiente, am realizat că experienţa pe care o dobîndisem pînă atunci în domeniul amoros, deşi considerată Ia modul comun drept vastă, nu însemna la drept vorbind nimic mai mult decît primii paşi şi că, în fond, pînă atunci nu ştiusem mare lucru.
De-acum înainte nu ţine decît de tine însuţi sa descoperi şi să experimentezi această trăire amoroasă copleşitoare ce naşte în fiinţă o stare de fericire extraordinară, asimilată adesea unei inefabile ascensiuni lăuntrice în cel de-al 7lea cer. Pentru aceasta nu trebuie decît să urmezi metoda orgasmului prelungit, aşa cum am făcut şi eu împreună cu iubita mea. Ajunge să-i consacri doar puţin timp şi bunăvoinţă, dar este necesar să exersezi consecvent.
În fond cine nu visează să trăiască divinul extaz al orgasmului mai mult de o oră neîntrerupt? Iată în continuare esenţa acestei metode pe care, sînt convins, la fel ca şi mine, o veţi considera revoluţionară.

2 Despre metodă
• Problema timpului
• Orgasmul prelungit si efectele sale
• Rezultatele
• Indicaţii şi contraindicaţii

Prin 1975, dr. Brauer şi soţia sa au auzit pentru prima dată vorbindu-se despre cupluri care realizau frecvent stări de orgasm incredibil de lungi, chiar de ordinul minutelor. Fireşte, la început au fost sceptici, aşa cum am fost şi eu însumi, la rîndul meu. Celebrii sexologi Masters şi Johnson au stabilit în cursul cercetărilor lor că orgasmul femeii durează în general între 4 şi 12 secunde, cel al bărbatului avînd o durată medie similară.
Odată stîrnită curiozitatea acestor doi medici din California, ei au început totuşi să se documenteze cu privire la tradiţia tantrică care a dezvoltat o concepţie fabuloasă despre dragoste şi, un timp după aceea, aparent întâmplător, au întîlnit un cuplu iniţiat în Orient. «Atunci cînd facem dragoste, susţineau ei, trăim curent stări de orgasm continuu, care durează în general între 5 şi 15 minute.» în final, în urma unor insistenţe, acest cuplu excepţional a acceptat să probeze această afirmaţie uluitoare, facînd dragoste sub observaţie. Odată, ei au trăit o stare de orgasm care a durat aproape o oră. în urma discuţiilor purtate cu acest cuplu, dr. Brauer şi soţia sa au fost destul de repede încredinţaţi că metoda pe care o aplicau, deşi «neobişnuită», poate fi făcută în fond accesibilă tuturor cuplurilor şi că orgasmul prelungit «se poate învăţa», dacă bineînţeles dorim sincer aceasta şi facem eforturile necesare.

Problema timpului
Faptul că plăcerea este o artă şi necesită o anumită pregătire sau ucenicie, este un dat fundamental. Mai precis, pentru atingerea succesului prin aplicarea acestei metode este în general nevoie de o perioadă de aproximativ 2-3 luni. Nu este deloc exclus — aşa cum experienţa a dovedit-o — ca în cazul unor fiinţe înzestrate rezultatele să apară foarte rapid, în doar cîteva zile sau săptămîni de practică. Acest aparent impediment al timpului de antrenament, care în fapt permite producerea gradat armonioasă a unor transformări benefice pregnante în fiinţa noastră, nu este totuşi nimic altceva decît o garanţie a autenticităţii, seriozităţii şi eficacităţii acestor modalităţi secrete.

Orgasmul prelungit şi efectele sale
Trebuie să spunem din capul locului că această metodă nu este un mod mai mult sau mai puţin iscusit de a prelungi preludiul amoros sau o cale de a trăi mai multe orgasme, deşi aceste lucruri apar de la sine. Atunci cînd aceste procedee sînt perfecţionate suficient de mult, în faza de măiestrie, ele permit — mai ales în cazul femeii, dar şi al bărbatului — atingerea unei stări excepţionale de orgasm profund şi continuu, a cărui intensitate se amplifică constant, fără nici un pericol, care poate dura şi 20-30 de minute, iar în situaţii excepţionale se întinde pînă la o oră sau chiar mai mult.
Primele semne ale stării de orgasm prelungit se manifestă la femeie în general prin contracţii vaginale oarecum asemănătoare orgasmului comun (cu descărcare), cu excepţia unei diferenţe capitale, şi anume că aceste contracţii continuă neîntrerupt (fără nici o pauză sau încetinire) timp de un minut sau chiar mai mult şi nu sînt însoţite de descărcare. Fiecare dintre aceste contracţii este scurtă şi durează în jur de o secundă. Este vorba de prima fază a stării de orgasm prelungit. în cursul celei d»-a doua. faze, femeia atinge un nivel copleşitor de excitaţie şi experimentează valuri de contracţii extrem de plăcute ale muşchilor pelvieni profunzi, durînd pînă la 30 de secunde tară întrerupere sau repaus între fiecare val.
Fără a enumera binefacerile mai mult sau mai puţin evidente de care se bucură femeia într-o astfel de situaţie, metoda are şi pentru bărbat avantaje considerabile. într-o primă fază — căci există, de asemenea, două faze distincte şi în cazul stării de orgasm prelungit la bărbat — acesta obţine o erecţie foarte fermă pe durata mai multor ore şi îşi poate întîrzia ejacularea oricît timp doreşte, ajungînd să o suspende total. în faza a doua, metoda permite atingerea şi prelungirea indefinită a stării de orgasm fără a se produce ejacularea. Momentul de culme care este orgasmul (de obicei atît de scurt), în mod obişnuit urmat imediat de descărcare (ejaculare), este în această situaţie complet separat de ea (adică de ejacularea spermei) şi poate fi astfel prelungit cu măiestrie perioade lungi de timp. în această a doua fază, bărbatul îşi păstrează o erecţie foarte fermă, secretă continuu lichidul transparent care însoţeşte excitaţia sexuală, servind drept lubrifiant natural, şi trăieşte o ascensiune orgasmică colosală, ridicîndu-se din ce în ce mai mult, atingînd culmi de excitaţie mereu mai înalte, controlîndu-şi însă perfect ejacularea.
Reluînd, avantajele acestei metode sînt evidente şi considerabile. Pentru bărbat ea permite deci (printre altele) prelungirea considerabilă a erecţiei şi eliminarea problemei ejaculării precoce, atît de frecventă în zilele noastre, sursa atîtor frustrări în cuplu. Mai mult decît atît, ea face ca bărbatul care se confruntă temporar cu probleme legate de dinamica sexuală să-şi satisfacă plenar iubita (fără să ejaculeze înainte de aceasta).

Rezultatele
Efectele, descrise aici pe scurt, ar trebui să convingă pe oricine este cîtuşi de puţin interesat de plăcerea amoroasă, să ia cunoştinţă de aceste modalităţi necunoscute pînă acum la noi (a căror învăţare este totuşi destul de uşoară) şi să le aplice. De fapt, este cazul s-o spunem aici, punerea în practică a acestor tehnici nu este propriu-zis o muncă, ci o adevărată plăcere.
La început trebuie să ai ambiţii realiste. Păstrînd mereu foarte clar în minte că scopul ultim al metodei propuse aici este accesibil fiecăruia dintre noi, ne vom sugestiona ferm în această direcţie, urmărind să trăim anticipativ cît mai des bucuria succesului. De asemenea, este important să subliniem că a realiza starea de orgasm prelungit timp de 10,20 de minute, o jumătate de oră sau chiar mai mult necesită, pe lîngă exersarea consecventă, o anumită răbdare plină de încredere.
Rezultatele pot apărea în etape: la început, dublarea sau triplarea duratei actuale a orgasmului, adică 20 de secunde în loc de 10, un minut apoi două şi aşa mai departe.

Indicaţii şi contraindicaţii
Subliniem aici că această metodă ce duce la trăirea unor plăceri copleşitoare şi elevate un timp îndelungat este aplicabilă de către aproape orice cuplu şi că ea nu comportă în general nici un fel de efect secundar nedorit sau risc. Dimpotrivă, aşa cum intuieşte fiecare dintre noi — şi au confirmat-o cu prisosinţă cercetările medicale moderne — trăirile amoroase controlate sînt cu desăvîrşire benefice pentru sănătate. Intimitatea, plăcerea împărtăşită, sexualitatea deschisă (lipsită de inhibiţii şi prejudecăţi), de multe ori catalogate ridicol drept «obsesii», sînt esenţiale pentru orice fiinţă umană normală şi au un puternic efect armonizator, atît la nivel individual, cît şi social. Ele constituie cel mai simplu şi mai bun antidot al tulburărilor de tot felul, al tendinţelor comportamentale anormale, al depresiilor, violenţei şi agresivităţii. Aceste tulburări şi multe altele, atît de frecvente astăzi, apar tocmai pentru că viaţa amoroasă a fiecăruia dintre noi este departe de a fi împlinită. Sexualitatea şi erotismul, angrenate inteligent şi trăite plenar, redau şi menţin pofta de a trăi, generează fericire, stimulează sistemul nervos central, favorizează buna funcţionare a sistemului imunitar şi hormonal, elimină tensiunile, armonizează, înlătură stressul şi întineresc.
Există totuşi contraindicaţii în aplicarea acestor modalităţi? După cum putem intui, în cele mai multe situaţii amorul nu este un factor de risc pentru cei bolnavi, dimpotrivă chiar. Astfel, contraindicaţiile acestei metode sînt mai puţine la număr decît am putea să credem şi privesc în esenţă pe bărbaţii sau femeile care suferă de maladii cardio-vasculare serioase (care, de exemplu, tocmai au suferit un atac cardiac)2.

2 Deşi un studiu recent publicat de Jurnalul Asociaţiei Americane de Medicină arată că persoanele care suferă de insuficienţă cardiacă pot face dragoste fără riscul unui infarct miocardic. Numărul acestor bolnavi în lumea civilizată este foarte mare, numai în Statele Unite trăind peste 11 milioane de cardiaci. Studiul s-a realizat pe un eşantion de 858 de persoane active sexual, suferind de insuficienţă cardiacă. Echipa profesorului James Muller de la Facultatea de Medicină din Harvard (Massachusets) a infirmat părerea că amorul ar fi periculos pentru bolnavii de maladii cardiovasculare, stabilind că riscul unui infarct în timpul actului sexual este de un caz la un milion pentru cei sănătoşi şi doar de două cazuri la un milion pentru cardiaci. Mai mult, după aproximativ două ore de '"fericire" (performanţa realizabilă prin intermediul metodei de faţă!), riscul unui infarct miocardic pentru un bolnav de inimă ar fi — cel puţin pentru un timp — la fel de scăzut ca şi în cazul unui om sănătos. Din cei 858 de pacienţi supuşi testărilor, 79 (9,2%) au recunoscut că nu au avut contacte sexuale cu 24 de ore înaintea infarctului şi doar 3% au făcut "ceva" în ultimele două ore dinaintea infarctului. Profesorul Muller atrage atenţia că "exerciţiul fizic regulat reduce considerabil şi chiar elimină riscul unui infarct asociat cu activitatea sexuală". Experţii în domeniul sănătăţii vor să-i asigure astfel pe pacienţi că, dacă riscul unui infarct este foarte mare în categoria lor, activitatea sexuală nu reprezintă un pericol semnificativ pentru un atac de inimă. Cu toate acestea, pentru siguranţă, recomandăm consultarea medicului.

Este preferabil ca cei afectaţi de răni grave sau de boli cronice să consulte un medic în prealabil sau să aplice aceste informaţii cu maximă prudenţă şi bun simţ. Numai în aceste condiţii metoda este profitabilă pentru fiecare dintre noi, tineri, sau mai puţin tineri.

3 Condiţiile plăcerii
• câteva premise
• momente particulare
• tehnica omoară dragostea?
• încetineala întrece viteza
• Amănunte importante

Câteva premise
1. Şi pe această cale, una dintre condiţiile esenţiale pentru a obţine rezultatele scontate este încrederea în reuşită.
2. Pe de altă parte este de la sine înţeles că cei doi iubiţi care se "angrenează în aceste practici trebuie să-şi tăgăduiască şi să-şi ofere concret şi necondiţionat încredere reciprocă deplină. Plăcerea pe care o vom cunoaşte este atît de intimă şi de profundă, încît trebuie să i ne putem abandona fără nici o reţinere faţă de celălalt. Este necesar să fim total dezinvolţi, să ne debarasăm complet de inhibiţii şi prejudecăţi.
3. Şi, evident, lucrul cel mai însemnat, amîndoi trebuie să urmărim să realizăm plăcerea. Pentru a reuşi aceasta, ne vom rezerva un timp special pentru întîlnirile amoroase. Deşi ideal este să exersăm cît mai des, la început este recomandat să o facem cel puţin de două ori în cursul săptămînii, cîte o jumătate de oră şi o oră - o oră şi jumătate în timpul week-end-ului, deci un minimum de trei întîlniri săptămînal. Dacă dispunem de mai mult timp este foarte bine. O dată pe zi nu este un abuz sau un exces, dacă bineînţeles ne permite programul. 4. Angrenarea acestor modalităţi nu ne împiedică să facem dragoste aşa cum făceam înainte de a descoperi metoda, mai ales în ocaziile în care avem timpul necesar, dar urmărind să ne păstrăm controlul şi să nu ajungem la un final marcat de descărcare.

Momente particulare
Pentru a fi siguri de succes este bine să avem în vedere cîteva recomandări desprinse din tradiţia spirituală orientală (confirmate în prezent şi de unele cercetări ştiinţifice). Ea menţionează raptul că există influenţe ale mediului natural înconjurător, manifestate în plan energetic, care pot favoriza sau defavoriza acţiunile noastre. în acest sens este cunoscut faptul că energiile de tip masculin (+, solar, yang), şi cele de tip feminin (-, lunar, yin) fluctuează după anumite ciclicităţi naturale şi că perioadele în care domină energiile de tip masculin (+, solar, yang) sînt caracterizate de influenţe benefice în sensul stabilităţii, fermităţii, dinamismului controlat, armoniei în general, în timp ce perioadele în care domină energiile de tip feminin (-, lunar, yin) sînt caracterizate de scăderea focalizării, stări de iritare, nervozitate, dizarmonie în general. In concluzie:
□ Momentul de maximă influenţă a energiilor yang în cadrul unei luni (cunoscut în tradiţia Orientului sub numele de ziua Tripurei Sundari) situat cu două zile înaintea fazei de Lună Plină, este în mod particular favorabil pentru începerea şi practica unor astfel de acţiuni, datorită amplificării specifice a rezonanţei cu energiile armoniei, frumuseţii, iubirii şi binelui realizate atunci.
□ Noaptea dinaintea zilei cu Lună nouă (cunoscută în tradiţia orientală sub numele de Shiva ralri) este un moment extrem de prielnic angrenărilor de natură spirituală, în care progresele celui care aspiră să evolueze sînt mult facilitate.
□ Faza de creştere a Lunii (cuprinsă între momentele de Lună Nouă şi Lună Plină) este de asemenea o perioadă propice începutului angrenării metodei.
□ Ca perioade ale zilei favorabile practicii (dar nu obligatorii!):
• momentul de maxim de yang cuprins aproximativ între orele 12 şi 14;
• intervalul cuprins între orele 19 şi miezul nopţii.
□ Momentul de maximă influenţă a energiilor de tipyin în cadrul unei luni este perioada de Lună Plină (socotită cu 18 ore înaintea momentului de maxim şi 12 ore după acest moment), în care angrenările de natură erotică sînt interzise datorită fenomenelor de receptivitate faţă de aspectele joase, grosiere (este cunoscută sporirea, cu acest prilej, a numărului de manifestări antisociale, apariţia conflictelor, a stărilor de tulburare şi tensiune etc, fapt ce confirmă cele afirmate mai sus).

Tehnica omoară dragostea?
Unii ar putea obiecta că exerciţiile propuse nu sînt romantice, ci dimpotrivă, tehnice şi distrug dragostea şi romantismul. Cuplurile pe care dr. Brauer le-a urmărit în acest sui generis tratament, sau care pur şi simplu i-au citit cartea şi au aplicat aceste vechi metode orientale (expuse acum pentru prima dată cititorului român, n.n.), au relatat însă aproape fără excepţie că şi-au îmbunătăţit simţitor relaţia şi au devenit spontan armonioase, mai iubitoare şi mai tandre.

«Încetineala» întrece viteza
Deşi rapiditatea a ajuns să fie considerată o valoare fundamentală a civilizaţiei actuale trebuie să spunem că lipsa grabei este cheia arici amorului. Chiar dacă trăim în secolul vitezei, nu ne putem depăşi în viteză ritmurile biologice specifice fără consecinţe nefaste. Avem imens de cîştigat dacă unnărim să ne annonizăm cu ritmurile propriei noastre liinţe şi cu ale Naturii. Fiind la curent cu aceste aspecte, orientalii declarau cu înţelepciune că plăcerile nu pot fi gustate decât pe îndelete. Celebrul festina lente al strămoşilor noştri rămîne valabil şi în civilizaţia noastră. Astăzi, sexologii occidentali continuă că răbdarea şi încetineala» sînt esenţiale în dragoste: buna sincronizare amoroasă a iubiţilor necesită aproximativ douăzeci de minute de preliminarii, pur şi simplu întrucît ritmurile lăuntrice ale femeii şi bărbatului diferă. Astfel, «lentoarea» departe de a fi anacronică şi depăşită este de natură să ne pună în acord cu necesităţile propriului nostru organism. Fiziologic vorbind s-a constatat de pildă (printre multe altele!) că mîngîierile lente şi ritmice declanşează în profunzimile creierului nostru o serie întreagă de secreţii hormonale binefăcătoare, printre care beta-endorfina, supranumită deloc întîmplător molecula plăcerii, care face posibilă translaţia în stări de intimitate profundă, şi ocitocina, apreciată ca. esenţială în mecanismele plăcerii, ale excitaţiei şi satisfacţiei erotice.

Amănunte importante
Ambianţa
Pentru practică trebuie deci creat un climat propice iubirii: un loc liniştit, lipsit de riscul de a fi deranjaţi, intim luminat, eventual cu o lumină colorată (roşie, de preferinţă) sau cu luminări (dar care nu scot fum), parfumat în prealabil cu tămîie sau altă esenţă parfumată naturală care este pe plac amîndurora, o muzică armonioasă, potrivită care se aude discret.
Masajul şi baia
Fără doar şi poate, un masaj erotic complet sau parţial ori chiar un simplu masaj general este ceea ce ne poate pregăti cel mai adecvat şi într-un mod minunat corpul, eliberîndu-1 de tensiuni şi de oboseala acumulată în cursul zilei. De asemenea, un duş sau o baie prealabilă împreună destind şi predispun la intimitate şi la întîlniri amoroase reuşite.
«Stimulentele»
Drogurile de orice fel sînt interzise, chiar şi cele «uşoare». Folosite fie şi ocazional, ele tulbură grav dinamica sexuală iar în timp diminuează apetitul sexual. Din motive asemănătoare, este interzis să consumăm alcool.
Improvizaţie şi aranjament
Mulţi dintre noi merită să ţinem seama că în dragoste improvizaţia este binevenită (cel puţin uneori!) şi că monotonia omoară dragostea. Mult mai savuroase sînt însă plăcerile aşteptate: măiastrele jocuri ale seducţiei, mereu aceleaşi şi totuşi atît de diferite, fac ca dorinţa să devină uriaşă şi arzătoare. Feluritele ritualuri ale dragostei au exact acest scop şi efectele lor sînt cît se poate de grăitoare. Inspiraţia şi alegerea ne sînt aici favorizate de îndelungata experienţă erotică a umanităţii.
Fără îndoială că anumite momente, situaţii, parfumuri şi culori sînt afrodiziace certe, constituind premise ideale ale unor experienţe de vis, ale împlinirii amoroase depline. Folosirea lor inspirată este o veritabilă artă care merită şi trebuie deprinsă.
Unghiile şi depilarea
Un amănunt ce poate părea tehnic, dar care are o mare importanţă: unghiile trebuie tăiate foarte scurt şi rotunjite atent Ia colţuri pentru a evita zgîrierea iubitului sau iubitei în timpul mîngîierilor intime prelungite. De asemenea, dacă dorim, zona genitală poate fi depilată la ambii iubiţi (puţin înainte de începutul angrenării metodei).
Lubrifiantul
Durata mare a întîlnirii amoroase necesită în multe cazuri folosirea unui lubrifiant, lubrifierea naturală a bărbatului şi a femeii putîndu-se adesea dovedi insuficientă. Este bine ca lubrifiantul pe care-l vom alege să fie pe bază de ulei şi nu de apă. Loţiunile, cremele şi gelurile sînt în general contraindicate.
Puţină anatomie
În final, atragem atenţia că pentru a pune în practică cu succes metodele amoroase se dovedeşte necesară cunoaşterea cît mai detaliată a anatomiei masculine şi feminine. Consultarea lucrărilor de specialitate este de mare folos în acest sens.